Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 

Her på siden kan du læse de forskellige PowerPoint præsentationer, som blev anvendt på årsmødet for ankenævnsmedlemmer den 14.  og 15. september 2014 på Hotel Nyborg Strand.

Søndag, den 14. september:

Programmet for årsmødet

Indlæg vedr. nævnsarbejdet v/skatteankestyrelsens medarbejdere

Mandag, den 15. september:

Orientering om Skatteankestyrelsen v/Anette Hummelshøj

Lægmandsrollen v/Richard Petersen

Skatteminister Benny Engelbrechts tale

Workshops for nye formænd og næstformænd v/Lars Kristnesen

Tilbage | Til Top