Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 

Link til Nyhedsbrev 1-2015 af 23. februar 2015.

Nyhedsbrevet omhandler orientering om FDS' aktiviteter i 2015 herunder årsmøde, formands- og næstformandsmøde samt bestyrelsesmøder.

Tilbage | Til Top