Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Tidsplan for processen omkring udnævnelse af medlemmer til skatte- og vurderingsankenævn.

Dato

Opgave

18. november 2009

Ankecentrets indberetningssystem til brug for kommunernes indberetning af medlemmer og suppleanter til skatte- og vurderingsankenævn åbner.

29. januar 2010

Sidste frist for indberetning fra kommunerne.

2. februar 2010

Ankecentret rykker de kommuner, der endnu ikke har svaret.

15. marts 2010

Udnævnelserne er klar - bortset fra de tilfælde, hvor Ankecentret er nødt til at bede om en ny indstilling.

19. april 2010

Den samlede liste over kandidater til skatte- og vurderingsankenævn er klar til forelæggelse for ministeren.

3.-7. maj 2010

Udnævnelsesbreve sendes til såvel medlemmer som suppleanter.

Ultimo juni 2010

Forventet konstitueringsmøder i de nye nævn.

1. juli 2010

De nye nævn tiltræder.

Yderligere oplysning om reglerne for udnævnelse af medlemmer og suppleanter til skatte- og vurderingsankenævnene, kan findes på følgende FAQ.

 

Tilbage | Til Top