Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Vedtagelse af L212.


Det vedtagne lovforslag kan ses på Folketingets hjemmeside ft.dk

Se i øvrigt om behandlingen af lovforslaget på ft.dk

Tilbage | Til Top