Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Høringssvar vedr. ny kredsinddelingsbekendtgørelse.


Til Jura og Samfundsøkonomi

Foreningen af Danske Skatteankenævn har ingen bemærkninger til det udsendte høringsudkast af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse.

Foreningen har med tilfredshed konstateret, at ministeret har valgt at følge det forslag, som vi i samarbejde med Vurderingsankenævnsforeningen har fremsat. 

Med venlig hilsen

Inge Dyrbye 

På vegne af:

Foreningen af Danske Skatteankenævn
Ryttervej 49, 5700 Svendborg
E-mail: FDS@skat.dk
Telefon: (+45) 72 51 72 04

 

Tilbage | Til Top