Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 

Foreningen af Danske Skatteankenævn har fremsendt høringssvar til Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen og Bekendtgørelse om forretningsorden til skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn:

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen
Foreningen af Danske Skatteankenævn vil foreslå, at der i § 14 indsættes et "begrundet", hvorefter ordlyden bliver: "Hvis klagen skal behandles af et ankenævn, udarbejder Skatteankestyrelsen, når grundlaget er tilvejebragt, en begrundet indstilling til sagens afgørelse."

Indsættelsen af ordet "begrundet" skal sikre, at der bliver tale om en reelt beslutningsgrundlag for nævnene.

Foreningen af Danske Skatteankenævn er tillige bekendt med, at Vurderingsankenævnsforeningen vil afgive et høringsvar vedr. besigtigelse af ejendomme. FDS har drøftet forslaget og er enig med Vurderingsankenævnsforeningen i, at det er hensigtsmæssigt, at der laves indbyrdes aftaler mellem Skatteankestyrelsen og vurderingsankenævnet/Landsskatteretten om besigtigelser.

Tilbage | Til Top