Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed.

Bestyrelsen forestår i sin 4-årige funktionsperiode alle foreningens løbende forretninger, ligesom den repræsenterer foreningen udadtil.

Bestyrelsen forbereder endvidere sager til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til på bestyrelsens vegne at foretage undersøgelser, udarbejde indstillinger og varigt/midlertidigt varetage opgaver inden for bestyrelsens forretningsområde.

Bestyrelsens sammensætning pr. 1. november 2021:

Parti Navn Billede Ankenævn Tlf. og mailoplysninger
V
Richard Petersen
Formand

Skatteankenævn Sydsjælland


Tlf: 33 11 36 36

rp@rplaw.dk

A

Bjarne Petersen
Næstformand

Skatteankenævn Storstrøm

Tlf: 54 70 52 05.

Bjarne@bp-u.dk

F Lars Kallehauge Skatteankenævn Hovedstaden Nord

Tlf. 40 40 42 87

lars.kallehauge@hotmail.dk

B Jens Petersen Skatteankenævn Storstrøm

Tlf: 28 57 17 10

jpe@guldborgsund.dk

A Bent Kurt Christensen Bent Kurt Christensen Skatteankenævn Roskilde

Tlf: 29 24 18 19  


bkc@krogstrup.net


C
Birgitte Dember Birgitte Dember Skatteankenævn Hovedstaden Nord

Tlf: 40 88 80 58

bdem@di.dk

V Lars Kristensen Skatteankenævn Hovedstaden Nord

Tlf: 45 50 51 35

lars@wld.dk


V


Ketty Christoffersen

Skatteankenævn Sydvestjylland

Tlf: 22 53 42 09

keot@mail.dk


Ø

Lars Hedegaard Nielsen
Skatteankenævn København og Bornholm


Tlf: 25 21 43 46

larshedegaardnielsen@gmail.com

O Ove Kent Jørgensen Skatteankenævn Midtjylland

Tlf: 20 12 16 15

okj@sport.dk

A Ivan Møller Sørensen Ivan Møller Sørensen Skatteankenævn Vestjylland Nord

Tlf: 23 35 48 97

ivan@lindebo.org

Tilbage | Til Top