Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 

Foreningen af Danske Skatteankenævn

Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) er som navnet siger en foreningsmæssig sammenslutning af landets 30 skatteankenævn.

Foreningen af Danske Skatteankenævn har til formål at varetage skatteankenævnenes fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om den decentrale klagebehandling på skatteområdet.

Foreningen af Danske Skatteankenævn skal endvidere arbejde for, at skatteankenævnene kvalificeres til at opfylde såvel borgernes som det offentliges forventninger om retssikkerhedsmæssigt forsvarlig klagebehandling.

Skatteankenævnenes hovedopgave er at tage stilling til de uoverensstemmelser, der opstår mellem borgerne og SKAT i forbindelse med fastsættelsen af de indkomst- og værdigrundlag, der er udgangspunkt for beskatningen.

FDSs ser det som sin hovedopgave at være med til at sikre, at skatteankenævnene har de bedst mulige vilkår for til stadighed at varetage denne opgave på en hensigtsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

FDS skal endvidere medvirke til, at det omgivende samfund i videst muligt omfang kan drage nytte af de erfaringer og den viden, der opbygges i skatteankenævnene i forbindelse med klagebehandlingen.

Tilbage | Til Top