Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Kontaktoplysninger vedr. FDS' sekretariat

Skatteankestyrelsen forestår FDS' sekretariatsmæssige opgaver.

De daglige sekretariatsfunktioner varetages af Dorthe Topp og Anne Dorthe Smith-Hansen 

Sekretariatet kan kontaktes på følgende adresse:

Foreningen af Dansk Skatteankenævn
c/o Skatteankestyrelsen
Ved Vesterport 6, 4. sal
1612 København V

eller via E-mail til: fds@sanst.dk  

Tilbage | Til Top